Hattrick

Konečně! Fotbal udal směr: Po 30 letech ví, jak se naše země jmenuje: ČESKO a CZECHIA!

Konečně! Po téměř třiceti letech český sport a fotbal vědí, jak se jejich země jmenuje: ČESKO a CZECHIA! Národní sportovní agentura, Český olympijský výbor, Česká unie sportu, Česká obec sokolská už před časem avizovaly, že ve čtvrtek 28. dubna 2022 odpoledne se v budově ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci uskuteční významná konference s názvem „JEDNOTNÁ PREZENTACE REPUBLIKY VE SPORTU I V ZAHRANIČÍ“. Dva dny předtím, jak jsme již informovali, oznámil předseda FAČR Petr Fousek, že po basketbalu a ledním hokeji (a také baseballu a některých menších sportech) bude název „Česko“ používat i český fotbal. 

Leckdo to možná podceňuje, ale podle mého názoru je to historický průlom, který umožní mnohem lepší prezentaci naší země v zahraničí. A to hlavně díky sportu. Ostatně i název „Československo“ se ujímal jen pomalu a těžce a nakonec se „MADE IN CZECHOSLOVAKIA“ stalo výbornou, celosvětovou značkou.

Cílem čtvrteční konference bylo vytvořit prostor pro společnou diskuzi sportovního prostředí o jednotném brandu reprezentace sportu, na který by všechny sportovní svazy mohly být hrdé a který by dále zvyšoval prestiž českého sportu v zahraničí i v Česku.

Konference se uskutečnila pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí a vystoupit na ni měli Ing. Martin Dvořák (Ministerstvo zahraničních věcí – úvodní slovo hostitele), Ing. Roman Kumpošt (Český olympijský výbor – Czech Republic vs. Czechia z pohledu sportovní diplomacie). Marek Tesař (Česká obec sokolská – případové studie ze světa),  prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D. (Univerzita Karlova, University of Nebraska – Czechia vs. Czech Republic). A dále Filip Neusser  (Národní sportovní agentura), JUDr. Miroslav Jansta  (Česká unie sportu), Martin Urban (Český svaz ledního hokeje),  doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.  (Masarykova univerzita, Univerzita Komenského v Bratislavě), prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. (Ostravská univerzita) a Martin Charvát (Česká rugbyová unie).

Fotbalové Česko? Jednomyslné

„Kde to půjde, budeme upřednostňovat název Česko v mateřském jazyce. V budoucnu se to bude týkat třeba i dresů reprezentace, jak je běžné u jiných týmů. Anglický nebo jiný cizojazyčný ekvivalent budeme využívat ve vhodných případech. Rozhodnutí vedení asociace bylo v tomto ohledu jednomyslné,“ vysvětlil předseda FAČR Petr Fousek.

Už v roce 2016 uzavřela FAČR s Ministerstvem zahraničních věcí ČR memorandum o podpoře jednoslovného názvu Česko. To je jazykově rovnoprávné označení jako Česká republika, a jde o spisovný a názvotvorně správný název. Označuje prostor Čech, Moravy a Slezska, tedy stejně jako Česká republika. Delší označení se používá především v diplomacii a při jiných oficiálních příležitostech.

Většina zemí využívá ve sportu včetně fotbalu zkrácený název země (Slovensko, Španělsko, Německo atd.). Víceslovného oficiálního názvu se naopak drží drtivá menšina států.

„Půjde o postupnou změnu a FAČR tímto krokem nevzniknou žádné náklady. V první řadě začneme zkrácený název využívat ve veřejné komunikaci, třeba na sociálních sítích nebo na billboardech. Další oblasti budeme přidávat postupně. Například na dresech se tato změna projeví později, protože mládežnické reprezentace budou ještě několik let využívat stávající dresy s nápisem Czech Republic,“ upřesnil Petr Fousek.

Úsilí efotbalu.cz a HATTRICK nevyšlo nazmar

Zopakujme si, že název Česko je dnes už naprosto obvyklý i v médiích a je zažitý také v mezilidské komunikaci. Běžně se prosazují i cizojazyčné ekvivalenty (v angličtině Czechia, ve francouzštině Tchéquie, v němčině Tschechien, ve španělštině Chequia), které však FAČR aktuálně například na dresech využívat neplánuje.

Jsme pyšní na to, že redakce efotbalu.cz a magazínu HATTRICK, které se o užívání jednoslovného názvu Česko/Czechia ve sportu a ve fotbale zasazovali  téměř deset let, tak významně přispěli k rozumné změně. 

Konečně Česko-Švýcarsko, nikoli Česká republika vs. Švýcarská konfederace

Pokud se k basketu a hokeji přidal i fotbal, je (nejen) na poli sportu vyhráno. Konečně můžeme říci, že se těšíme na červnový start elitní skupiny Ligy národů a na zápasy Česko-Švýcarsko, Česko-Španělsko a Česko-Portugalsko. Nikoli na Česká republika-Švýcarská konfederace, Česká republika-Španělské království a Česká republika-Portugalská republika. 

Takhle to snad konečně pochopí i ti méně chápavější z nás.

Pavel Procházka, šéfredaktor magazínu HATTRICK