Hattrick

HATTRICK: Petr Fousek – kandidát s morálním náskokem

Čekalo se na to od konce října, kdy byl zatčen Roman Berbr. Ve středu 7. dubna ohlásil zkušený fotbalový funkcionář Petr Fousek svou kandidaturu na předsedu FAČR, v pondělí 19. dubna pak představil své vize a plány, jak změnit a očistit český fotbal. Učinil tak po dokončení své mise v zastoupení UEFA  v Řecku a po řadě schůzek s nejrůznějšími partnery. Je pravda, že takový životopis jako Fousek asi nikdo jiný v českém fotbale nemá. Stejně jako to, že do červnových voleb (3. června) jde s morálním náskokem, protože se už před čtyřmi lety postavil proti Berbrovu kandidátovi a těší se dlouhodobé podpoře „předříjnových“ opozičních skupin, jakou jsou Čistý fotbal nebo Výzva 2021. 

Byl jste rozhodnutý kandidovat na předsedu FAČR hned poté, co byl loni v říjnu zatčen Roman Berbr a bylo jasné, že se v českém fotbale mění poměry, že „Náčelníkova“ vláda v Česku skončila?

Přiznám se, že jsem o tom jasno hned mít neměl, protože jsem v té době coby zástupce UEFA plnil ještě své povinnosti v Řecku. Ale už v té době jsem byl permanentně oslovován zástupci klubů amatérského i profesionálního fotbalu i z různých regionů a okresů. Cítil jsem jejich podporu. A vnímám i ocenění mé neutrality a nezávislosti, nemám žádné postranní zájmy, A je jasné, že bez podpory kandidovat nejde. To je jeden ze tří důvodů mé kandidatury. Teď si myslím, že mám velkou šanci na úspěch.

Podpora je základ, ovšem ještě jsou zde profesní zdatnost a také zkušenosti.

Druhým důvodem je, že takové CV jako já asi nemá nikdo jiný v českém fotbale. Prošel jsem si od nejnižších funkcí až po generálního sekretáře, dlouho se pohybuji v kruzích FIFA a UEFA. Ovládám fotbalovou problematiku  po odborné stránce a mám i dostatek svých vlastních životních zkušeností. A za třetí, před čtyřmi lety, v červnu a v prosinci 2017, jsem už na předsedu dvakrát FAČR kandidoval. Záležitosti ale tehdy byly nastavené jinak Teď jsme v jiné situaci než při volbách v roce 2017.  Jisté události, míním hlavně zatčení Romana Berbra, dávají velkou příležitost udělat z FAČR opravdu moderní fotbalový svaz, tak, jak je to běžné v řadě fotbalových zemí v Evropě. Už dnes v českém fotbale probíhá demokratizační proces, a to, že jsem se pokusil poměry v českém fotbale změnit již v roce 2017, mi dává morální náskok. I proto cítím povinnost nabídnout své služby českému fotbalu. Chci usilovat o to, aby byl řízený podle moderních principů 21. století.

Pokud by nedošlo k Berbrově zatčení, kandidoval byste?
Tak to bych o tom asi neuvažoval.

Jaké si v boji proti Karlu Poborskému, případně dalšímu kandidátovi, sám dáváte šance?
Nesázím. Ovšem kdybych si nevěřil, vůbec bych do takového souboje. Před říjnem roku 2020 tomu bylo v českém fotbale jinak. Opakuji, že ta šance na úspěch a na změnu je nyní veliká.

Pokud byste neuspěl v boji o předsedu FAČR,  kandidoval byste i na jinou, například místopředsednickou, funkci?
Jasně říkám, že budu kandidovat pouze na předsedu. Nebudu se ucházet o funkci  místopředsedy, ani o pozici generálního sekretáře FAČR. Moje CV je tak obsáhlé a kariéra natolik košatá, že se nemusím bát, že bych se o sebe při případném nezdaru ve volbách nedokázal o sebe v životě postarat.

Jsou lidé, kteří o vás tvrdí, že jste skvělý úředník, ale že si vás nedokážou představit v roli lídra. Tedy i v roli šéfa českého fotbalu. Co k tomu můžete říci?

Že to je dobrá otázka. Ve fotbale totiž žádní úředníci neexistují. Ti jsou třeba v bance za přepážkou, pří vší úctě k nim. Takzvaná „úředničina“ je nutným předpokladem práce předsedy FAČR. A lídra si také každý představuje jinak. Fotbalová asociace ovšem není žádná firma, ale spolek. Spolek, v němž fungují – bohužel nebo bohudík – určité koalice a opozice. Lídr se nevyznačuje tím, že mlátí pěstí do stolu, i když i to může být v některých případech zapotřebí, ale tím, že dokáže vyjednat výsledný směr. A to pokud možno ve většinové shodě. A tohle je, myslím, právě moje silná stránka. Nebojím se, že by v tomto nastaly potíže.

Zmínil jste, že v českém fotbalu již probíhá demokratizační proces. Jak si ho konkrétně představujete?

Tak, že obecně musí do řízení fotbalu vstoupit větší demokratizace.  Loajalitu musí nahradit odbornost. Musíme eliminovat protekcionismus, klientelismus, zachovat v českém fotbale rovné přístupy. Regulovat kumulaci funkcí, fotbalovou asociaci celkově restrukturalizovat upravit její stanovy. Řada systémových prvků je vyloženě zastaralá, neodpovídají už dnešní době,

Jak by do toho systému zapadl Petr Fousek v roli asociačního předsedy?

Otevřeně předem říkám, že bych rád fungoval jako profesionální, tedy jako placený předseda FAČR. V Evropě je v současné době tento model zcela běžný Ale nejde jen o předsedu. Někdo by se měl starat o infrastrukturu, to současné FAČR chybí. Zřídili bychom pozici technického ředitele, obnovili mezinárodní úsek. Restrukturalizaci potřebuje i sekretariát, to se neobejde bez personálních změn, při kterých by se prioritně uplatňovalo zmíněné kritérium odbornosti, nikoli loajality jako dosud,

Celý rozhovor s Petrem Fouskem, stejně jako jeho programové vize, najdete v květnovém čísle magazínu HATTRICK, které je právě na trhu.

zdroj foto: eFotbal.cz